DARKSIDERS

داستان چهارسوارکار آخرالزمان نصفه مونددنیای گیم به ما ادامه دارک سایدرز رو بدهکاره حیف چنین داستان زیباییه که تموم نشه   حتما کسانی که دارک سایدرز بازی کردند میدانند که

ادامه مطلب
1