فهرست

Heavy Rain

هیچ کسی تو دنیای بازی ها مثل دیوید کیج و چند چپتر اول Heavy Rain با احساساتم بازی نکرده بود همان شعار معروف بازی کافی بود تا بفهمم این بازی با تمام عناوینی که قبلا بازی کرده بودم فرق [...]

جزییات
نمایش همه 2 نتایج