فهرست

ALIEN ISOLATION

ALIEN ISOLATION توسط The Creative Assemblyساخته شده است که با مجموعه بازیهای Total War شناخته میشود. حال باید دید این شرکت برخلاف سبک همیشگی اش چگونه با این بازی ترسناک روبرو شده است.

در چندماه گذشته اطلاعات جالبی درباره بازی منتشر شده است. زمان بازی نزدیک به 15 ساعت خواهد بود که در آن میتوانید بدون کشتن حتی یک نفر بازی را به اتمام برسانید. بازی ترسناک بدون کشتن؛ ترکیب غریبی است.

شمارش موجودی انبار alienisolation-ps4.
Categories: , Tags: , ,

توضیحات

ALIEN ISOLATION توسط The Creative Assemblyساخته شده است که با مجموعه بازیهای Total War شناخته میشود. حال باید دید این شرکت برخلاف سبک همیشگی اش چگونه با این بازی ترسناک روبرو شده است.

در چندماه گذشته اطلاعات جالبی درباره بازی منتشر شده است. زمان بازی نزدیک به 15 ساعت خواهد بود که در آن میتوانید بدون کشتن حتی یک نفر بازی را به اتمام برسانید. بازی ترسناک بدون کشتن؛ ترکیب غریبی است.